Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG.